Zašto pletenje?

Možda zato da, među ostalim, razbijem predrasudu da je pletenje dosadno, glupo, za stare bakice… Pletenje je jedna od mojih prvih naučenih vještina. Prvi šal isplela sam sa 8 godina, …